Õpilasesindus

Viljandi Jakobsoni Kooli õpilasesindusse kuuluvad igast 5.-9. klassist vähemalt 1-2 esindajat.

2016/2017 õ.a õpilasesinduse president on Hedi-Riin Kivikas 9.a klassist ja asepresident on Grete Roostik 8.a klassist.

Õpilasesinduse infovahetunnid toimuvad teisipäeviti pärast 3. tundi kell 10.35 auditooriumis.

Viljandi Jakobsoni Kooli õpilasesinduse põhimäärus