Kunstikonkurss “Metsa väärtus”

Kodanikuühendus “Eesti metsa abiks” kutsub osalema kunstikonkursil “Metsa väärtus”. Oodatakse III kooliastme ja gümnaasiumiõpilaste kunstiteoseid. Tähtaeg 15. aprill.

Eesti on metsariik – mets on Eesti rikkus nii looduslikult, kultuuriliselt kui majanduslikult. Kuid arusaam, mis on mets ja mis seisus on Eesti metsad, on erinev, sõltuvalt inimeste tegevusvaldkonnast ja väärtushinnangutest. Aastapäevad on kirglik arutelu metsa teemal avalikkuse suurenenud huviorbiidis. Kutsume noori mõtlema Eesti metsade seisukorra ja tuleviku üle ning oma ideid kunstivahenditega väljendama.
a.. Mis on metsa väärtus: puit või puud?
b.. Mis juhtub, kui metsi liiga intensiivselt majandatakse?
c.. Kuidas mõjuks aga puidu raiumise lõpetamine erinevatele liikidele, sh inimesele?
d.. Kuidas võiks metsi majandada ja kuidas neid kaitsta?
e.. Milline võiks olla tasakaal ja kas on võimalik koostöö erinevate huvidega osapoolte vahel?

Parimatele auhinnad ning võimalus näha oma tööd mööda Eestit reisival näitusel.

Osalemistingimused ja täpsem info: http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/index.php/9-02-2018-ema-kunstikonkurss-metsa-vaartus/

Tuumakaid mõtteid ja osavat kätt!

Jaana Gerassimov: jaana@emaliikumine.ee

Jane Remm: jane@kunstikeskus.ee