Eelkool

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab lapsel teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi olemasolu ehk teisisõnu alushariduse omandamist, mis tagaks talle eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus. 

Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis. 

Oktoobris 2018 alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2019. aastal kooli minevatele kodustele lastele. 

Kogunemine on 3. oktoobril kell 13.00 Viljandi Jakobsoni Koolis ruumis number 161. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Triinu Kannel. 

Edaspidi hakkab eelkool toimuma igal kolmapäeval kell 13.00-14.30. 

Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata hiljemalt 24.septembriks Jakobsoni kooli õppejuhi Mari Kase aadressile mari.kase@vjk.vil.ee. 

Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764maie.joala@viljandi.ee. 

 

Avaldus eelkooli astumiseks