Eelkool

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab lapsel teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi olemasolu ehk teisisõnu alushariduse omandamist, mis tagaks talle eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

Eelkool toimub igal esmaspäeval kell 13.45-15.30 ruumis 168, õpetaja Sirje Lõssov.