Eelkool

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab lapsel teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi olemasolu ehk teisisõnu alushariduse omandamist, mis tagaks talle eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

2. oktoobril 2017 alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2018. aastal kooli minevatele kodustele lastele.

Kogunemine on 2. oktoobril kell 13.30 Viljandi Jakobsoni Koolis ruumis number 165. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Kadri Lõhmus.

Edaspidi hakkab eelkool toimuma igal esmaspäeval kell 13.30-15.30. Sinna sisse mahuvad neli 25 minutilist tegevust.

Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata Jakobsoni kooli õppejuhil Krista Andresoni aadressile krista.andreson@vjk.vil.ee.
Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764, maie.joala@viljandi.ee.