Eelkool

Esmakordne kooliminek on oluline etapp elus ja eeldab lapsel teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogumi olemasolu ehk teisisõnu alushariduse omandamist, mis tagaks talle eduka edasijõudmise nii igapäevaelus kui koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

Lastele, kes ei osale koolieelse lasteasutuse tegevustes, on loodud võimalus käia eelkoolis.

Koolieelikute ettevalmistusrühma töös osalemine on tasuline lastele, kes juba omandavad alusharidust koolieelses lasteasutuses või kellele elukoht rahvastikuregistri järgi ei ole Viljandi linn.

3. oktoobril 2016 alustab Viljandi Jakobsoni Koolis tööd eelkooli rühm 2017. aastal kooli minevatele kodustele lastele.
Kogunemine on 3. oktoobril kell 13.30 Viljandi Jakobsoni Koolis ruumis number 414. Lapsi koos vanematega ootab õpetaja Anne Mäll. Edaspidi hakkab eelkool toimuma igal esmaspäeval kella 13.30 kuni 15.30. Sinna sisse mahuvad neli 25 minutilist tegevust.
Avaldused eelkoolis osalemiseks tuleb saata Jakobsoni kooli õppejuhile Krista Andresoni aadressile krista.andreson@vjk.vil.ee. Täiendavat infot on võimalik saada Viljandi linnavalitsuse haridusspetsialistilt Maie Joalalt tel 435 4764, maie.joala@viljandi.ee.