OTSIME LOODUSAINETE ÕPETAJAT!

Viljandi Jakobsoni Kool otsib oma toredasse kollektiivi:

bioloogia- ja loodusõpetuse õpetajat (1,0 ametikohta)

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • avaldus, motivatsioonikiri
  • elulookirjeldus (CV)
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 16.06.2017, saates need aadressile  Viljandi Jakobsoni Kool, Riia mnt 91, 71009 Viljandi või e-aadressil tiit.kurvits@vjk.vil.ee.

Lisainfo kooli direktorilt Tiit Kurvitsalt, tel 5027496 või tiit.kurvits@vjk.vil.ee