Trimesti lõpp ja tunniplaan

Reedel saab läbi II trimester ja nagu alati on siis lühendatud tunnid ja õpilaste kogunemised.
See tõttu on muutunud ka teisipäevased, kolmapäevased, neljapäevased ja reedesed tunnid.
Värskema tunniplaani leiate siit:
Klassid – http://www.vjk.vil.ee/wp-content/uploads/2018/03/nadal11/klassid/2.poolaasta.htm
Õpetajad – http://www.vjk.vil.ee/wp-content/uploads/2018/03/nadal11/opetajad/2.poolaasta.htm
Ruumid – http://www.vjk.vil.ee/wp-content/uploads/2018/03/nadal11/ruumid/2.poolaasta.htm

12. märts 2018