VJK filmiklubi

Filmiklubi tutvustus

VJK filmikas on kindla liikmeskonnata filmiklubi Viljandi Jakobsoni Koolis, mis pakub filmihuvilistele õpilastele võimalust ühiselt filme vaadata, nähtu üle arutleda ja filmimaailma telgitagustesse süveneda.

Filmiklubi tegevus on üks osa kooli õppe- ja kasvatusprotsessist.

VJK filmika sihtgrupp on eelkõige põhikooli kolmanda astme õpilased, kuid filmiõhtutele on oodatud kõik vanusest sõltumata.

Esimesele ja teisele kooliastmele suunatud tegevust kordineerime VJK filmiklubikese nime all.

Filmiõhtud toimuvad graafiku alusel reede õhtuti. Filmiõhtud algavad sissejuhatusega, milleks on tavaliselt filmi tausta, tegijate, teemavaldkonna tutvustus. Sissejuhatuses saavad õpilased ka suunavaid küsimusi, millele filmi vaadates tähelepanu pöörata. Filmi vaatamisele järgneb arutelu, kus diskuteeritakse filmi sisu, näitlejatööde, filmi sõnumi ja tähenduse, pildikeele, kunstilise väärtuse ning muu filmiga seonduva üle.

Filmiklubi eesmärgid

  • pakkuda õpilastele võimalust vaba aja mõtestatud sisustamiseks
  • teostada väärtuskasvatust
  • arendada õpilaste emotsionaalset intelligentsust
  • arendada õpilaste kriitikameele kujunemist
  • toetada õpilaste oma arvamuse kujundamist ja julgustada seda väljendama
  • kaasata õpilasi filmiklubi tegevusse, andes neile võimalust vastutada teatud valdkonna eest
  • pakkuda õpilastele esinemisvõimalust ja arendada nende ettekande koostamise oskuseid (PowerPointi koostamine, esitluse ettekandmine)

Lähem info:

http://vjkfilmikas.wordpress.com/