8.-19. oktoober

Ongi märkamatult saabunud veerandi viimane päev ja saame nädal aega puhata. Enne vaheajale minekut aga paneme kirja juba olnud üritused.

„9. oktoobril käisime klassiga Parika rabas. Sinna sõitsime bussiga. Kohale jõudes võttis meid vastu giid, kes tutvustas meile rabas olevaid ohtusid ja kuidas rabas käituda. Käisime ka raba restoranis, kus pakuti mustikaid, sinikaid ja pohli. Edasi viis tee südamekujulise järve äärde. Mõõtsime ka mändide tüvesid, kõige suurema männi laius oli 4m ja 58 cm. Siis oli meil lühike lõunapaus ja seejärel jätkasime ringkäiku, avastades palju uut ja huvitavat. Lõpuks läksime Aimla looduskeskusesse, kus pidime panema töölehtedele vastused. Päev oli küll vihmane, aga kõik olid rõõmsad ja reisiga rahul.“

Nii kirjutas Kaily-Ann Kiuru 3.a klassist.

10. oktoobril toimusid Viljandis Eesti Koolispordi Liidu 6.-9. klasside jalgpalli meistriliiga finaalvõistlused poistele, kus meie kooli võistkond saavutas tubli 2. koha. Võidukas võistkonnas mängisid: Sander Luik 9d, Rauno Loit 9c (võistkonna parim mängija), Kermo Raudsepp 9a, Roger Teor 9a, Alex Prantsen 9a, Johannes Kruusma 9a, Kalev Kübar 9e, Illimar Loigo 8d, Arnold Merendi 9b ning Jörgen Jürine 9b. Võistkonna juhendaja on Toomas Jüris.

Koolis on tööd alustanud füüsika ja keemia õpituba. Seal käivad koos nii meie kui teiste koolide õpilased, kes tahavad nendest ainetest teada rohkem, kui kooliprogrammis ette nähtud. Juhendajateks on Tartu Ülikooli üliõpilased.

Esimesest füüsika õpitoast võttis osa 38 kaheksandate ja üheksandate klasside füüsikahuvilist ja teemaks oli „Valguse peegeldumine. Kujutis tasapeeglis“. Arutleti, püstitati hüpoteese ning kontrolliti katsega järgmisi küsimusi:

  • Kui suur peaks olema peegel, et näha ennast täispikkuses?
  • Kui Sina katsud paremat kõrva, siis millist kõrva katsub kujutis peeglis?

Uuriti ka seda, milline on näiv ja milline tõeline kujutis. Katseid tehti küünlavalgel, nii et koolimajas hõljus jõuluhõng.

Keemia õpitoas tutvuti kromotograafiaga. Katse tulemusena jagati klorofüll fraktsioonideks. Sõnadesse panduna tundub toimunu väga keeruline, aga tegelikult uhmerdati puulehed peeneks, tehti lahus, see kanti plaadile ja plaat pandi ilmutuskambrisse, kus toimuski katse. Lihtne!

Bioloogia õpituba meie koolis ei toimu, aga kõik selle aine huvilised saavad koos käia Tarvastu gümnaasiumis. Õpitoad toimuvad korra kuus. Füüsikahuvilised saavad uuesti kokku juba sellel koolivaheajal.

Aset leidis ka matemaatika lahtine võistlus, kus kogu riigis ühel ajal lahendatakse samu ülesandeid. Meie koolist võtsid võistlusest osa üheksanda klassi õpilased Aksel Allas, Martin Ruut ja Jörgen Jürine. Protokolle võistluste tulemustega veel pole.

6c klassi käis 12. oktoobril võistlemas maakondlikul õpioskuste olümpiaadil Paalalinna koolis. Kohal oli 15 võistkonda. Pooleteise tunni jooksul tuli lahendada 11 väga erinevaid teadmisi nõudvat ülesannet. Pingelises võistluses saavutasime III koha. Võistkonnas olid Liisa Kirs, Karolin Kivilaan, Laura Liisa Jaaksoo, Saskia Lilli Lehtsalu ning Helena Harriet Tamm.

Kui paar nädalat tagasi toimus linnas üritus üheksanda klassi noormeestele meeste tervisest, siis sellel nädalal käis arst koolis vestlemas ka neidudega naiseks sirgumise probleemidest.

Septembri keskel toimus meie koolis ENTRUM ettevõtlusprogrammi tutvustus 8.-9. klassidele. Programmi eesmärk on kasvatada noortes aktiivse Tahan-Oskan-Julgen-Teen eluhoiakut, anda esimest kogemust oma idee teostamises ning võimalusi läbilöömiseks noort huvitavas valdkonnas. Projekti raames on osalevatel õpilastel võimalus käia mitmel sessioonil, kus aidatakse noori nende ideede elluviimisel.  17. oktoobril toimus Pärnu Kontserdimajas avasessioon, mis keskendus ideede genereerimisele. Avaüritus oli tõeliselt meeleolukas, esinesid Heiki Nabi, Mattias Lepp, Marko Matvere, Anni Arro ja noorte lemmik Teele Viira.

 

Tulemas on hõimupäevad ja 6b klass läheb täna koos klassijuhatajaga Pärimusmuusika Aita kontserdile. „Seal esinevad udmurdid, komid ja marid, meie hõimlasrahvas, aga meie ei ole neid varem esinemas kuulnud. Kontserdile kutsusime kaasa ka vanemad. Koos on tore olla.“

20. oktoobril toimub etluskonkurss „Tahan sulle öelda …“ Põlva Ühisgümnaasiumis ja 6.b klassi õpilane Mattias Märka astub seal üles. Ta esitab navaho (indiaani rahvas) poeedi Nolan Eskeetsi luuletuse „Kiri vanaisale“ ja proosapala valis ta Heiki Raudla kogumikust „Kuldsed lood“. Mattiast juhendab tema õpetaja Reet Leets. Hoiame pöialt!

Veerandi viimase päeva esimese tunni ajal toimub ettelugemise tund. Seda korraldatakse üle kogu Eesti ja sellel päeval käivad väga erinevate elualade inimesed koolides oma lemmikraamatud ette lugemas. Ürituse eesmärk on tekitada rohkem huvi raamatute lugemise vastu. Meie koolis loevad katkendeid oma lemmikraamatutest ette esimest tundi andvad õpetajad.

Reedel toimuvad kõigi vanuseastmete kogunemised, kus antakse kätte tunnustus- ja kiituskaardid esimese veerandi tublide tulemuste eest. Koolis on nelja-viielisi õpilasi 273 ja see moodustab kogu õpilaste arvust 35,7%. Teeme neile tugeva aplausi – olete väga tublid. Mitte kõigil ei läinud nii hästi, tuleb rohkem pingutada ja vaeva näha.

Aga täna algab vaheaeg ja loodame, et ilmataat on helde ja saame kuldset sügist nautida ning puhata.

30. november 2012