Uus tunniplaan

Seoses õpetaja haigestumisega tuli tunnid ringi jagada ja see tõttu ka täiesti uus tunniplaan teha.
Uus tunniplaan hakkab kehtima 15. oktoobrist ja on kooli kodulehelt leitav.
klassid
õpetajad
ruumid

Tunniplaanis võib vaheajal ette tulla veel muudatusi.

12. oktoober 2018