Uudis

2019/2020. õppeaasta lõpetamine COVID-19 viiruse leviku piirangute tingimustes 11. mai geit.mandmets


2019/2020. õppeaasta lõpetamine Viljandi Jakobsoni Koolis COVID-19 viiruse leviku piirangute tingimustes
 

Viljandi Jakobsoni Koolis jätkub distantsõpe üldjuhul ka pärast 15. maid kuni õppeperioodi lõpuni.

8. klasside loovtööde kaitsmised toimuvad septembris 2020.

Üleminekueksameid ja tasemetöid käesoleval õppeaastal ei toimu.

Alates 18. maist toimub lisaks distantsõppele ka vajaduspõhine kontaktõpe väiksemates rühmades, individuaalsed nõustamised ja konsultatsioonid koolimajas. Kool koostöös koolipidajaga korraldab koolimaja turvalise kasutuse ja isikukaitsevahendite olemasolu.

27. mail on 9. klassi õpilaste viimane tunniplaanijärgne koolipäev.

29. mail on 1.-8.klassi õpilaste viimane tunniplaanijärgne koolipäev.

1. juunist algab õpilastel õppevahendite tagastamine kooli poolt koostatud graafiku alusel.

3. juunil arutab õppenõukogu nr 4 läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused käesoleval õppeaastal. Pannakse välja III trimestri hinded (A/ arvestatud või MA/ mittearvestatud) ja kokkuvõtvad numbrilised aastahinded. Õpilased, kes jäetakse õppenõukogu otsusega täiendavale õppetööle, peavad sooritama selle perioodil 8.-18. juuni või hiljemalt 21.-27.august.

4. juunil toimub ülekooliline distantsspordipäev.

5. juunil toimuvad selle õppeaasta viimased klassijuhatajatunnid vastavalt kehtivatele viiruse leviku piirangute tingimustele kontaktkohtumiste või veebitunni vormis.

11. juunil toimub õppenõukogu nr 5, kus otsustatakse põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõpetamine kiitusega.

12. juunil toimub 9. klasside lõpuaktus vastavalt kehtivatele viiruse leviku piirangute tingimustele kontaktkohtumise või veebiülekande vormis.

18. juunil toimub õppenõukogu nr 6, kus otsustatakse kõikide klasside täiendava õppetöö sooritamine või mittesooritamine, selle alusel järgmisse klassi edasiviimine.

27. augustil toimub õppeaasta viimane õppenõukogu nr 7.

 

2019/2020. õppeaasta lõpetamine Viljandi Jakobsoni Koolis COVID-19 viiruse leviku piirangute tingimustes
 

Viljandi Jakobsoni Koolis jätkub distantsõpe üldjuhul ka pärast 15. maid kuni õppeperioodi lõpuni.

8. klasside loovtööde kaitsmised toimuvad septembris 2020.

Üleminekueksameid ja tasemetöid käesoleval õppeaastal ei toimu.

Alates 18. maist toimub lisaks distantsõppele ka vajaduspõhine kontaktõpe väiksemates rühmades, individuaalsed nõustamised ja konsultatsioonid koolimajas. Kool koostöös koolipidajaga korraldab koolimaja turvalise kasutuse ja isikukaitsevahendite olemasolu.

27. mail on 9. klassi õpilaste viimane tunniplaanijärgne koolipäev.

29. mail on 1.-8.klassi õpilaste viimane tunniplaanijärgne koolipäev.

1. juunist algab õpilastel õppevahendite tagastamine kooli poolt koostatud graafiku alusel.

3. juunil arutab õppenõukogu nr 4 läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused käesoleval õppeaastal. Pannakse välja III trimestri hinded (A/ arvestatud või MA/ mittearvestatud) ja kokkuvõtvad numbrilised aastahinded. Õpilased, kes jäetakse õppenõukogu otsusega täiendavale õppetööle, peavad sooritama selle perioodil 8.-18. juuni või hiljemalt 21.-27.august.

4. juunil toimub ülekooliline distantsspordipäev.

5. juunil toimuvad selle õppeaasta viimased klassijuhatajatunnid vastavalt kehtivatele viiruse leviku piirangute tingimustele kontaktkohtumiste või veebitunni vormis.

11. juunil toimub õppenõukogu nr 5, kus otsustatakse põhikooli lõpetamine ning põhikooli lõpetamine kiitusega.

12. juunil toimub 9. klasside lõpuaktus vastavalt kehtivatele viiruse leviku piirangute tingimustele kontaktkohtumise või veebiülekande vormis.

18. juunil toimub õppenõukogu nr 6, kus otsustatakse kõikide klasside täiendava õppetöö sooritamine või mittesooritamine, selle alusel järgmisse klassi edasiviimine.

27. augustil toimub õppeaasta viimane õppenõukogu nr 7.