Uudis

VJK Aasta Vilistlase valimine 29. juuni geit.mandmets


Viljandi Jakobsoni Kool on otsustanud alates sellest aastast valima VJK Aasta Vilistlast.

§ 3. Aasta vilistlase kandidatuuri ülesseadmine:
§ 3.1. Aasta vilistlase kandidatuuri esitamise õigus on kooli juhtkonnal, õppenõukogu liikmetel, õpilasesinduse liikmetel, hoolekogu liikmetel ja vilistlaskogu liikmetel;
§ 3.2. Aasta vilistlase kandidatuur esitatakse tähtajaks kirjalikult kooli direktorile (sisaldab põhjendust, miks kandidaat väärib Aasta vilistlaseks nimetamist);
§ 3.3. Aasta vilistlase kandidatuuri arutelu toimub kooli õppenõukogus.

§ 4. Aasta vilistlase valimine:
§ 4.1. Aasta vilistlane valitakse kooli õppenõukogus;
§ 4.2. Enne Aasta vilistlase kinnitamist saadab direktor valituks osutunud Aasta vilistlase kandidaadi arvamuse esitamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.
§ 4.3. Aasta vilistlane kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Kandidaadid tuleb esitada kooli direktori Krista Andresoni e-mailile: krista.andreson@vjk.vil.ee hiljemalt 1. juuliks.

VJK Aasta Vilistlase valmiskord on leitav kooli kodulehel vilistlaste alajaotusest.  

Viljandi Jakobsoni Kool on otsustanud alates sellest aastast valima VJK Aasta Vilistlast.

§ 3. Aasta vilistlase kandidatuuri ülesseadmine:
§ 3.1. Aasta vilistlase kandidatuuri esitamise õigus on kooli juhtkonnal, õppenõukogu liikmetel, õpilasesinduse liikmetel, hoolekogu liikmetel ja vilistlaskogu liikmetel;
§ 3.2. Aasta vilistlase kandidatuur esitatakse tähtajaks kirjalikult kooli direktorile (sisaldab põhjendust, miks kandidaat väärib Aasta vilistlaseks nimetamist);
§ 3.3. Aasta vilistlase kandidatuuri arutelu toimub kooli õppenõukogus.

§ 4. Aasta vilistlase valimine:
§ 4.1. Aasta vilistlane valitakse kooli õppenõukogus;
§ 4.2. Enne Aasta vilistlase kinnitamist saadab direktor valituks osutunud Aasta vilistlase kandidaadi arvamuse esitamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.
§ 4.3. Aasta vilistlane kinnitatakse direktori käskkirjaga.

Kandidaadid tuleb esitada kooli direktori Krista Andresoni e-mailile: krista.andreson@vjk.vil.ee hiljemalt 1. juuliks.

VJK Aasta Vilistlase valmiskord on leitav kooli kodulehel vilistlaste alajaotusest.